Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger

Kontingentsatser:

Vores gældende kontingentsater er 600 kr. pr halvår, som betales forud.
Kontingent for Familiespejderne udgør 400 kr. pr. halvår som ligeledes betales forud.

Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen/Grupperådsmødet, hvor forældre til spejdere under 15 år og spejdere på 15 år og derover er stemmeberettigede

Vær opmærksom på at man aktivt skal melde sig ud, såfremt man ønsker dette.
Manglende betaling af kontingent IKKE gælder som udmeldelse.