Udviklingsplan 2015 - 2017

Udviklingsplan 2015 - 2017

 

Lederudvikling

Vi vil 

 • have fokus på lederudvikling på alle niveauer; PL/PA-er og ledere.
 • Opfordre og støtte spejdere og ledere til at deltage i vejledning og kurser
 • lave personlig udvikling ”Blive den bedste udgave af sig selv”
 • Videreformidle den nye viden hjemme i gruppen

Børn leder børn – unge leder unge

 • Vil være udgangspunktet i alt hvad vi laver
 • Fokus vil være på, hvordan spejderne kan skabe gode rammer sammen (også med lederne) for det gode spejderarbejde i gruppen
 • Vi vil blive bedre til at motivere spejderne til at tage et større ansvar

Dette vil vi gøre med fokus på disse punkter i spejdermetoden

 • Learning by doing
 • Patruljeliv
 • Medbestemmelse og ansvarlighed

 og i Spejderloven

 • Høre andres meninger og danne sine egne
 • Tage medansvar

Friluftsliv

 • At friluftslivet og naturen forsat skal være en stor del af spejderarbejdet i Sejs.